Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
JEONG HWA FOODS CO., LTD.
SOFT ROASTED SQUID , SMOKES SQUID LEG , ROASTED BUTTER SQUID STRIP HACCP