Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
JS KOREA CO., LTD.
CANNED ABALONE , FROZEN ABALONE , CANNED OYSTER ISO
HACCP
HALAL