Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
JUNGWON FISH AND FOOD
GWAMEGI(HALF-DRIED HERRING / HALF-DRIEDPACIFIC SAURY) , SUHGA STEAMED WHELK , SUHGA BOILED OCTOPUS HACCP