Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
MARINESEED KOREA
CANNED ABALONE IN BRINE, VARIOUS SAUCES AND DRIED ABALONE , LIVE ABALONE , FROZEN ABALONE ISO
HACCP
HALAL